Siin saab teatada dopingu kasutamisega seotud kahtlustest

Dopingu kasutamise all mõeldakse maailma dopinguvastase koodeksi artiklites 2.1-2.11 sätestatud ühe või enama dopinguvastase reegli rikkumist:

 • positiivne dopinguproov;
 • keelatud aine või meetodi kasutamine;
 • dopinguproovist kõrvalehoidmine või keeldumine;
 • asukohateabega seotud rikkumised;
 • dopingukontrollis manipuleerimine;
 • keelatud ainete omamine;
 • keelatud ainete vahendamine;
 • keelatud abi osutamine;
 • keelatud osavõtt (õhutamine, kallutamine);
 • keelatud koostöö;
 • sportlase või muu isiku tegevus eesmärgiga hoida ära ametiasutustesse pöördumine või maksta selle eest kätte.

Tähelepanekud dopingu tarvitamise, vahendamise ja/või müügi kohta võivad olla väärtuslikud infokillud, et hoida Eesti spordikeskkonda ausana. Info võib olla seotud nii sportlase, treeneri kui ka mõne muu isikuga, kes on seotud või kelle kohta on ilmnenud kahtlus dopingureegli rikkumises.

Andmeid rikkumiste kohta on võimalik edastada ka anonüümselt. Selleks tuleb registreeruda turvalise sõnumiteenuse kasutajaks, mille järel saadab EADSE isikliku anonüümse turvakoodi, mida kasutades saab suhelda ja vajadusel lisateavet küsida. Oma teatele tagasiside saamiseks tuleb turvakood salvestada. Sulle jäetud sõnumeid saad lugeda siit.

Eeldame, et info antakse heas usus ning et Spordivalvurit ei kasutata pahatahtlikult.