Siin saab teavitada väärkohtlemise või ebaeetilise käitumise juhtumistest spordis

Väärkohtlemise all mõeldakse:

  • füüsilist väärkohtlemist;
  • vaimset väärkohtlemist;
  • seksuaalset väärkohtlemist;
  • hooletusse jätmist;
  • ahistamist.

Jagatud teave võib hõlmata nii hetkel toimuvat olukorda kui ka minevikus toimunud olukorda. Igasugused tähelepanekud ja teave väärkohtlemisest või ebaeetilisest käitumisest võivad olla väärtuslikud infokillud hoidmaks ära raskemaid tervisekahjustusi spordis osalejale ja/või maine kahju organisatsioonile. Eesti spordikeskkonnas ei ole kohta mis tahes väärkohtlemisele.

Andmeid rikkumiste kohta on võimalik edastada ka anonüümselt. Selleks tuleb registreeruda turvalise sõnumiteenuse kasutajaks, mille järel saadab EADSE isikliku anonüümse turvakoodi, mida kasutades saab suhelda ja vajadusel lisateavet küsida. Oma teatele tagasiside saamiseks tuleb turvakood salvestada. Sulle jäetud sõnumeid saab lugeda siit.

Eeldame, et info antakse heas usus ning et Spordivalvurit ei kasutata pahatahtlikult.